Miten edistää toisten hyvinvointia (ja sitä kautta omaasi)?

Usein ei tule ajatelleeksi, että jos edistää toisten hyvinvointia, luo samalla hyvinvointia itselleen. Itsetuntemuksen kasvaessa huomaa myös, että toisten eteen on kiva tehdä asioita eikä välttämättä odota suoraan vastinetta, vaan luottaa siihen, että kyllä se ilo joskus toiseenkin suuntaan kulkee. Ja nauttii siitä, kun suunnittelee mukavia juttuja muille. Toista ilostuttaa helposti vain lähimmissä ihmissuhteissaan, useimmiten parisuhteessa. Mutta miksei pieniä hauskoja tekoja voisi laajentaa koskemaan kaikkia elinpiirin ihmisiä? Tällaiset teot vaativat hiukan viitseliäisyyttä ja toisten huomioon ottamista, mutta miksei joskus voisi ajatella enemmän toisia kuin itseään? Continue Reading