Kirja: Robert B. Cialdini – Vaikutusvalta: Suostuttelun psykologiaa

Psykologi Robert B. Cialdinin Vaikutusvalta: Suostuttelun psykologiaa (Influence: The Psychology of Persuasion) on kirja, joka jokaisen kapitalistisessa yhteiskunnassa elävän pitäisi lukea. Markkinoijan näkökulmasta se antaa hyvät perusteet ihmisten toiminnan ymmärtämiseen ja psykologisiin vaikutuskeinoihin. Kuluttajan näkökulmasta se taas auttaa tajuamaan, miten hienovaraisesti meihin pyritään vaikuttamaan. Kuten Daniel Golemanin Tunneäly, myös Vaikutusvalta perustuu tutkimustietoon ja kirjan tutkimustulokset ovat välillä hämmentäviä, toisaalta huvittavia. Vaikka monen mielestä mainonta ei vaikuta heidän ostopäätöksiinsä, Vaikutusvalta näyttää, että emme aina tiedosta omien valintojemme perusteita. Esimerkiksi valkotakkinen ihmishahmo mainoksessa lisää auktoriteettia ja tätä kautta luotettavuutta, vaikka kyseessä ei olisi esimerkiksi lääkäri (ts. ihmisen titteliä ei indikoitaisi millään tavalla).

Miksi joidenkin ihmisten kanssa on helppo hengittää ja toisten seura ahdistaa? Cialdinin Vaikutusvallan opit pätevät myös yksityiselämässä. Kirjaa lukemalla ymmärtääkin, miten itseä lähellä olevat ihmiset vaikuttavat meihin ja me heihin. Tämä tapahtuu kahdella tasolla: tietoisesti ja tiedostamattomasti. (Tästä aiheesta löytyy oma bloggaukseni muiden vaikutuksesta itseen.) Vaikutusvalta voikin olla avain omien ihmissuhteiden ymmärtämiseen.

Oletko lukenut Vaikutusvallan? Miten sinuun vaikutetaan? Jos et ole vielä saanut kirjaa käsiisi, löydät sen esimerkiksi kirjastosta tai Booky.fi-nettikirjakaupasta.