Rehellisyys

Itsetuntemuksen parantamisesta ei voi puhua ilman rehellisyyden käsittelemistä. Rehelliseksi opettelu on yksi tärkeimmistä asioista itsetuntemuksen polulla; onnellisessa elämässä rehellisyys itseään ja muita kohtaan on aina läsnä. Rehellisyys on kuitenkin yksi vaikeimmin noudatettavista periaatteista ja pohdin sitä seuraavissa kirjoituksissa eri näkökulmista. Mitä rehellisyys oikein on? Wikipedia määrittelee rehellisyyden totuudessa pysymiseksi tai vääryyden harjoittamattomuudeksi ja englanniksi “straightforwardness along with the absence of lying” eli tässä on jo monta erilaista tapaa ymmärtää rehellisyys. Joissakin tilanteissa totuuden puhuminen ja valehtelemattomuus ovat samoja asioita, joissakin eri. Joskus totuuden voi kertoa ja olla periaatteessa valehtelematta, mutta olematta kuitenkaan rehellinen.

Ennen kuin pystyy olemaan muita kohtaan rehellinen, tulee olla sitä itselleen. Itsepetos kun vaan tuppaa olemaan niin hiton helppoa ja joskus onkin maailman vaikein asia olla rehellinen itselleen. Rehellisyys kulkee aina käsi kädessä hienotunteisuuden kanssa, kontekstin huomioiminen on tärkeää ennen mielipiteiden laukomista. Mutta rehellisyys ei myöskään ole myöntymistä kaikkeen; ei-sanan opettelu on tärkeää rehellisyyttä tavoiteltaessa.  Lisäksi rehellisyyteen liittyy realistinen käsitys omista voimavaroista, rahoista ja ajankäytöstä. Tämä näkyy jokapäiväisessä elämässä ja käsittelen näitä aiheita myöhemmin omissa blogikirjoituksissaan.

Kuten aiemmin totesin, pidän rehellisyyttä yhtenä onnellisen elämän peruspalikoista. Miksi näin? Rehellisyys ei takaa onnellista elämää millään tavoin. Mutta rehellisyys tekee elämästä helpompaa. Ei välttämättä alussa, sillä kun opettelee olemaan rehellinen itselleen, voi joutua tekemään elämässään perustavanlaatuisia muutoksia. Vaihtoon voivat mennä niin parisuhde kuin työpaikka ja ystäväpiirikin. Näiden muutosten tekeminen saattaa vaatia ekstraenergiaa: pääsykokeisiin lukemista, uuden työn hakemista tai rahan säästämistä oman yrityksen aloitusta varten. Voi olla, että ihmisten jotka tuntevan “vanhan persoonan”, voi olla vaikea ymmärtää “uutta persoonaa”. Rehellisyyden opettelu voi siis olla aluksi kivuliasta, mutta sen ei kannata antaa pysäyttää. Ihmiset voivat kommentoida prosessia väheksyvästi, mutta usein se kertoo enemmän heidän omista haasteistaan kuin kommenttien kohteesta itsestään.

Ensimmäinen rehellisyyttä koskeva kirjoitukseni päättyy 90-luvun Ruotsipop-ihmeen Roxetten sanoihin: “Listen to your heart – it tells you the truth”.

Pohdittavaa

  • Oletko onnellinen tällä hetkellä kun luet tätä kirjoitusta? Tuntuuko sinusta hyvälle päässä ja vartalossa?
  • Ovatko arkipäivän asiat tietoisten valintojen tulosta, sellaisten valintojen, jotka ovat tuntuneet hyvältä sydämessä?
  • Onko sinusta vaikea sanoa totuutta tilanteessa, jossa mielipidettäsi kysytään? Vai kerrotko mielipiteesi vaikka kukaan ei kysy ja se saattaa jopa loukata jotakuta?
  • Minkälaisissa tilanteiessa olet kokenut pääsi ja sydämesi haluavan eri asioita? Kumpaa olet seurannut?

 

Treenattavaa

  • Seuraavan kerran, kun joku kysyy sinun mielipidettäsi, pidä hetken tauko ennen vastaamista. Mitä olet aikeissa sanoa ja miksi? Jos mietit hetken, muuttuuko se, mitä aiot sanoa?