Ihmissuhteet

Ihmissuhteet ovat jotain, missä sisimpämme peilautuu.

Vaikeista asioista puhuminen

Käsittelen tässä blogipostauksessa asiaa, joka liittyy rehellisyyteen itseään ja muita kohtaan, mutta ilmenee myös muissa tilanteissa. Vaikeista asioista puhumisella tarkoitan sellaisia aiheita, joiden osalta suunsa avaamista miettii useamman kerran ja joihin liittyy ylimääräisiä tunnelatauksia syystä tai toisesta. Vaikeista asioista puhuminen -yhdistelmässä sana “vaikea” voi viitata kahteen eri asiaan. Asia voi olla vaikea oman itsen kannalta: haastavimmillaan se voi olla jotakin, Lue lisää

Muuttuako itse vai vaihtaako maisemaa?

Tämä kirjoitus on pieni sivuaskel rehellisyys-sarjasta, sillä se ei käsittele rehellisyyttä suoraan. Silti rehellisyys erityisesti itsetuntemuksen muodossa on tärkeää, kun joutuu pohtimaan, muuttaako itseään vai hommatako uusia ystäviä. Jokainen meistä joutuu joskus kohtaamaan ihmisiä, jotka aiheuttavat meissä jollakin tavalla epämukavia tuntemuksia. Tällaiset ihmiset saattavat joskus päästää suustaan jotain, mikä saa karvamme nousemaan pystyyn, tai sitten heidän seuransa saattaa Lue lisää

Rehellisyys ja tilannetaju

Olen käsitellyt aiemmissa bloggauksissani rehellisyyttä eri näkökulmista. Tässä kirjoituksessa käsittelen rehellisyyden ja ja tilannetajun, erityisesti kauniiden sanavalintojen yhteyttä. Haluankin tässä kirjoituksessa korostaa äänensävyä ja sanavalintoja rehellisyydestä puhuttaessa. Sillä ei ole väliä, kommunikoiko jonkun muun kanssa vai pohtiiko asioita vaan itsensä suhteen, mutta oikeiden sanojen valinta on yhtä tärkeää, kuin rehellisyyden periaate. Puhun rehellisyydestä Lue lisää